För uppdrags

Unique people, unique UPPDRAGS. Every IKEA employee has his or her own motivation to work at IKEA. A personal mission to improve themselves, IKEA and the world around us. In Sweden, such a personal mission is called an Uppdrag. That's how we all contribute to IKEA's vision in our own unique way. Creating a better everyday life for as many ... Uppdrags- och måldokument för Iaspis . Fastställt av Konstnärsnämndens styrelse 2006-09-21 . Utgångspunkter . De förordningar och regleringsbrev som styr Konstnärsnämnden och Sveriges bildkonstnärsfond är utgångspunkten för all verksamhet som sker inom myndigheten. I förordningen Förordning (1976:528) om bidrag till konstnärer ... Ansökan om uppehållstillstånd för uppdrags- eller specialiseringsutbildning – Förlängningsansökan, blankett nummer 214011. I blanketten framgår vart du ska skicka din ansökan och tillhörande dokument. Avgifter för uppehållstillstånd för studier. Du kan betala via bankgiro efter att du har lämnat in din ansökan. Du betalar ... Swedish: ·a commission, an assignment ... Definition from Wiktionary, the free dictionary En mall för uppdragsavtal använder du främst när du vid samarbete mellan företag eller vid tillfällen när du som företagare anlitar ett annat för att utföra ett uppdrag. I ett uppdragsavtal beskrivs vad som ska utföras, hur samarbetet ska se ut med villkoren för det, hur lång tid det gäller och hur ersättningen ser ut. Ett tillstånd för deltagande vid uppdrags- eller specialiseringsutbildning ger dig inte rätt att arbeta i Sverige. Innan du lämnar in din ansökan. Kontrollera att informationen på dokumenten du skickar med syns tydligt. Viktiga uppgifter som ditt namn måste framgå av dokumenten. Dokumenten bör vara så nyligen utfärdade som möjligt. INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH SPECIALPEDAGOGIK RIPS: Rapporter från Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, nr 12 På väg mot uppdrags- och processdrivna organisationer . Uppföljning av införandet av processledare i förskolor och skolor i Helsingborg . Författare: Jaana Nehez, Lisbeth Gyllander Torkildsen, XLPM innehåller heltäckande och väl dokumenterat modellstöd för uppdrags-, projekt-, program- och portföljledning. XLPM erbjuder även en initiativmodell som ger organisationen stöd för att hantera och följa upp den investering av organisationens resurser det innebär att gå från ett identifierat behov till att uppnå en önskad effekt. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Leksands kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken nedan. Ansökningshandlingarna består av CV och personligt brev. Ansökan: Uppdrags- och projektledare för exploatering >>>. Karlstads universitet har utrustning och labbmiljöer som kan vara till stor nytta för samhället. Karlstads universitets uppdrags AB förmedlar alla uppdrag som inkluderar uthyrning och användande av utrustning och labbmiljöer. Det senaste förmedlingsuppdraget involverar Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper och Billerud Korsnäs.

Seattle anställer svarte före detta hallicken Andre Taylor med uppdrag att komma på alternativ till polisiär verksamhet, Taylor som nu får 12 500 USD per månad och kontorslokal försökte tidigare få våldsverkarna som upprätthöll CHOP att kräva 2 miljoner USD för att lämna

2020.09.23 06:40 nyhetsbubbla Seattle anställer svarte före detta hallicken Andre Taylor med uppdrag att komma på alternativ till polisiär verksamhet, Taylor som nu får 12 500 USD per månad och kontorslokal försökte tidigare få våldsverkarna som upprätthöll CHOP att kräva 2 miljoner USD för att lämna

Seattle anställer svarte före detta hallicken Andre Taylor med uppdrag att komma på alternativ till polisiär verksamhet, Taylor som nu får 12 500 USD per månad och kontorslokal försökte tidigare få våldsverkarna som upprätthöll CHOP att kräva 2 miljoner USD för att lämna submitted by nyhetsbubbla to bubbla [link] [comments]


2020.09.22 17:55 nyhetsbubbla Krisande kriminalvården upp i stabsläge sedan beläggningen gått upp till över 100 procent, myndigheten riskerar enligt generaldirektör Martin Holmgren att inte kunna utföra sina uppdrag, resurserna går för närvarande till att hantera platsbrist och lösa ordningsstörningar

Krisande kriminalvården upp i stabsläge sedan beläggningen gått upp till över 100 procent, myndigheten riskerar enligt generaldirektör Martin Holmgren att inte kunna utföra sina uppdrag, resurserna går för närvarande till att hantera platsbrist och lösa ordningsstörningar submitted by nyhetsbubbla to bubbla [link] [comments]


2020.09.13 23:49 SylianRiksdagen Pressmeddelande: Socialistisk Enhetsfront lanseras

https://imgur.com/a/LfeEtSv
Statsminister och partiordförande för Socialdemokratiska Arbetarepartiet Karl Götefors tillsammans med partiordförande för Vänsterpartiet Kommunisterna Theodor Läftås och Miljöpartiets språkrör Sylian Stenberg går upp på podiet och vänder sig mot journalisterna. Karl Götefors tar till orda.
"Tack för att ni alla ville dyka upp på denna presskonferens. Detta är stora nyheter vi kommer med idag."
Journalisterna sitter redo med sina datorer och TV kamerorna riktar in sig
"Vi, Socialdemokratiska Arbetarepartiet, Vänsterpartiet Kommunisterna och Miljöpartiet har under eftermiddagen haft en gemensam Enhetskongress, under denna kongressen beslutades att dessa tre partier skall enas. SAP, VPK och MP har genom beslut av partierna och dess medlemmar beslutat enas till partiet Socialistisk Enhetsfront, förkortat SE."
”Jag har fått äran att leda detta nya parti, ett uppdrag jag kommer ta med största nöje och på största allvar. Partiets partiprogram kommer att presenteras inom kort och arbetet för fullständandet av vårt nya parti kommer att påbörjas med en gång. Vi ser fram emot att genomföra den svenska arbetarklassens och folkets vilja i politiken, för en ny värld, en socialistisk och rättvis värld.”
Kamerorna blixtrar medan tiotal händer höjs upp i luften
"Detta anser vi är ett viktigt och positivt steg för den svenska arbetarrörelsen och den socialistiska rörelsen i Sverige, det krävs enighet i den socialistiska rörelsen, både i Sverige och internationellt.
Theodor Läftås fortsätter:
"Kamrater. Det här är en historisk dag för den svenska vänstern. Idag har vi officiellt bildat den socialistiska enhetsfronten. Högern har länge präglats av splittringar och oenighet. Vänstern däremot har inte haft några interna slitningar alls nästan. Idag går den socialistiska enhetsfronten ett steg längre. Vi har nu bildat en enhetsfront där vi tillsammans kan stå emot högern och tillsammans bygga en socialistisk framtid.
Vi vet att vi är starkare tillsammans, och det här partiet är inte ett undantag. Efter en lugn politisk period är vi i SE redo att återigen ta upp facklan och fortsätta arbetet i kammaren och på gatorna. Vi kommer aldrig vika oss ner för högern, och vi kommer alltid slåss för vanliga människor.
Min tid som partiledare har varit extremt rolig och lärande. Jag är tacksam för alla som hjälp mig under min tid i VPK. Nu tar jag ett litet steg tillbaka och har fått förtroendet att bli partisekreterare i SE, ett arbete som jag ser fram emot och kommer ta på mig med glädje.
Kamrater, nu bygger vi en bättre framtid tillsammans."
Sylian Stenberg avslutar:
"Jag har länge förespråkat samarbete inom vänstern, och vi tar nu ett stort kliv mot en starkare och mer enad vänster. Vi ser nu nästa steg för vänsterrörelsen inom svensk politik: Socialistisk Enhetsfront. Tre partier, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, och Vänsterpartiet Kommunisterna, har samlats för att gemensamt jobba för socialism, för jämlikhet och frihet. Vi är ett brett vänsterparti som samlar människor som har något olika ideologier men som alla önskar en bättre framtid. Eko-socialister, socialdemokrater, Marxist-Leninister och många mer är alla välkomna i Socialistisk Enhetsfront, vi är en samlande kraft. Vi är också ett tydligt alternativ till högern: Även de som inte är ideologiskt vänster kan se hur våra förslag är bättre än högerns förslag, vår politik är bred och hållbar. Vi är det stora miljöpartiet, det stora feministiska partiet, det stora arbetarepartiet.
Miljöpartiet är en del av sammanslagningen, och jag kan garantera att Miljöpartiets inflytande på Socialistisk Enhetsfronts politik är stort. SE kommer föra en grön, feministisk, och socialistisk politik. Vi kommer stå upp för frihet, jämställdhet, jämlikhet. SE kommer fortfarande kämpa för Miljöpartiets viktigaste frågor, som en grön miljöpolitik, sex timmars arbetsdag med bibehållen lön, och basinkomst. Socialistisk Enhetsfront kommer kämpa mot klimatförändringar, fattigdom, utanförskap. Vi kommer motarbeta rasism, sexism, homofobi, transfobi, alla former av orimlig diskriminering och hat. Socialistisk Enhetsfront kämpar för en bättre framtid."
Presskonferensen avslutas och den sprids snabbt i olika former av media. Alla tre lämnar rummet medan kamerorna blixtrar och flera röster hörs med frågor till de andra partimedlemmarna. Vice statsminister Östen Undén kommenterar:
"Detta är en stor dag för den svenska socialistiska rörelsen. Genom att se vad vi har gemensamt och enas kring en politik som är bra för Sverige och som sätter klasskampen i första rummet blir vi starkare. Det är min bestämda uppfattning att genom detta nya parti kommer vi nå nya höjder, och bygga ett bättre samhälle för alla!"
submitted by SylianRiksdagen to ModellMedia [link] [comments]


2020.09.10 08:31 Lahiti Undersökning

Tjena, vi är några studenter på Chalmers som har i uppdrag att uppfinna en ny dörr, till vår hjälp har vi den här enkäten och vi skulle uppskatta ifall den blir ifylld. Snälla hjälp oss!! :)) https://forms.gle/4KrwngdUnEe8qSuJ8
För modsen - Ifall ni anser att den här posten är opassande för subredditet så får ni självklart ta bort den på direkten, vi förstår :))
submitted by Lahiti to unket [link] [comments]


2020.09.09 14:16 Dragonfoot Mäklaren vill inte sälja huset

Bestämde mig för några år sedan att flytta från städernas hetsiga miljö eftersom min psykiska hälsa blivit en belastning på vårat kära välfärdssystem.Köpte en villa vid vägs ände i en liten fjällby och började leva på säsongsjobb och kommunala uppdrag.Lärde känna många underbara människor som tog in mig i byagemenskapen.
Jag började fort må betydligt bättre, blev med sambo och är nu så frisk jag kan bli.Vi började smida framtidsplaner och kom fram till att de kan bara förverkligas om vi flyttar.
Huset lades ut till försäljning i våras och kort därefter kom coronaviruset och satte stopp för husmarknaden.Nu när läget börjar normaliseras något har jag upptäckt att min mäklare som jag skrev kontrakt med inte är särskilt aktiv när det gäller att sälja huset, han vill inte göra någonting om jag inte tjatar om det.Han lämnar inte information till potentiella köpare utan kommunicerar endast med korta mejl om att de får komma på visning som hålls av säljaren om de är intresserade.Detta givetvis för att jag i min naivitet skrev på ett kontrakt med fast arvode, han tjänade sina pengar så fort han fick mig att signera kontraktet.Fick efter lite efterforskning fram flera vittnesmål om samma upplevelse från flera andra säljare som köpt ut mäklaren och gått till en annan mäklarbyrå.Så nu står jag här, låst i ett kontrakt med en mäklare som inte inte vill sälja mitt hus, och väntar på att börja på mitt nya jobb 100 mil härifrån om 6 veckor.
Tack för er tid!
submitted by Dragonfoot to swedishproblems [link] [comments]


2020.09.09 14:08 Dragonfoot Mäklaren vill inte sälja huset

Bestämde mig för några år sedan att flytta från städernas hetsiga miljö eftersom min psykiska hälsa blivit en belastning på vårat kära välfärdssystem. Köpte en villa vid vägs ände i en liten fjällby och började leva på säsongsjobb och kommunala uppdrag. Lärde känna många underbara människor som tog in mig i byagemenskapen.
Jag började fort må betydligt bättre, blev med sambo och är nu så frisk jag kan bli. Vi började smida framtidsplaner och kom fram till att de kan bara förverkligas om vi flyttar.
Huset lades ut till försäljning i våras och kort därefter kom coronaviruset och satte stopp för husmarknaden. Nu när läget börjar normaliseras något har jag upptäckt att min mäklare som jag skrev kontrakt med inte är särskilt aktiv när det gäller att sälja huset, han vill inte göra någonting om jag inte tjatar om det. Han lämnar inte information till potentiella köpare utan kommunicerar endast med korta mejl om att de får komma på visning som hålls av säljaren om de är intresserade. Detta givetvis för att jag i min naivitet skrev på ett kontrakt med fast arvode, han tjänade sina pengar så fort han fick mig att signera kontraktet. Fick efter lite efterforskning fram flera vittnesmål om samma upplevelse från flera andra säljare som köpt ut mäklaren och gått till en annan mäklarbyrå. Så nu står jag här, låst i ett kontrakt med en mäklare som inte inte vill sälja mitt hus, och väntar på att börja på mitt nya jobb 100 mil härifrån om 6 veckor.
Tack för er tid!
submitted by Dragonfoot to sweden [link] [comments]


2020.09.09 09:32 XenonDown Jobb QA tester mobile gaming Stockholm

QA Tester (mobile gaming) (Konsultuppdrag) https://se.indeed.com/viewjob?from=appshareios&jk=0044c6601a8e9991
111 53 Stockholm Altius Cosulting - Det moderna konsultbolaget! Vi sätter konsulterna i centrum! Vår vision är att vara det självklara valet för konsulter som värdesätter frihet, innovation, utveckling och ekonomi. Vi arbetar med hållbara samarbeten och växer tillsammans i Stockholm & Göteborg. Vi arbetar utan gränser, alla konsulter har tillgång till över 3000 kontor, i 900 städer, i 120 länder genom strategisk kontorslösning via Regus. Vi vet att din utveckling och dina idéer är vår gemensamma framtid.
En lönemodell utöver det vanliga Vi vill att du som konsult ska få så stor del av debiteringen som möjligt, men även att du ska bestämma över ditt löneutrymme. Detta innebär att du får in din andel av debiteringen på ett konto där du bestämmer vad du vill ta ut i lön, avsätta till pension, köpa dator, telefon eller helt enkelt spara en del av ditt utrymme för exempelvis extra lång semester. Precis som på vilket annat företag som helst så har vi aktiviteter tillsammans och vi erbjuder ett förmånspaket på resor, träning, bensin, varuhandel med mer.
(möjligt uppdrag) What you will be doing:
Improve and operate the QA process. Write and execute test cases and test plans. Meet with product stakeholders to provide QA status updates and assessing issues. Perform manual testing across the three different mobile platforms, both by exploratory testing and by feature testing. Manage issues and bugs across different management systems. Write thorough and clear bug descriptions so developers and stakeholders can reproduce issues and verify fixes. Own and maintain our ever-growing in-house devices test park to cover hardware and software compatibility. We think that you have:
Previous experiences in games quality assurance A background in Computer Science (or equivalent), Game Design or Programming. A self-motivated and independent handling of issues, even when deadlines are scary close. A sharp eye for noticing visual and logical mistakes that might not be visible at first glance by others. Effective organization skills, managing many complex projects simultaneously and a familiar with tools such as issue/project tracking. Skills and knowledge with app testing distribution tools (HockeyApp, TestFlight, Crashlytics etc) and development tools (git, adb, Jenkins, etc), along with the OS X terminal. An interest for technology and the boldness to try new things. A sense of play and a strong interest in digital toys and games for children. It is considered a plus if you also have:
Knowledge of platform developer consoles and release flows. Experience with using Jira or Testrail. An interest in writing automated test scripts (Unity 3D, Android, iOS, shell, etc). Experience with making apps in Unity 3D. Erfarenhet i år: 1+
Kompetensnivå: 1 (1-5)
Uppdragsfakta Kompetensområde: QA Tester Uppdragsperiod: 3-6 månader Omfattning: Heltid Placeringsort: Stockholm
submitted by XenonDown to JobbaOnlineSverige [link] [comments]


2020.09.06 18:55 liebenswerter_piefke Looking for Swedish YouTube channels!

Hej då from Germany!
YouTube suggested me the channel Uppdrag: Mat and now I'm looking for similar channels or any channels in Swedish such as travel blogs.
I don't speak Swedish (yet) so subtitles would be appreciated but aren't a must! Just hearing it makes my day better :D
Tack för hjälp!
submitted by liebenswerter_piefke to sweden [link] [comments]


2020.08.16 10:20 nyhetsbubbla Partiledarna för belgiska Ny-Flamländska Alliansen och Socialistiska partiet väntas be kungen att bli avlösta från sitt uppdrag att bilda regering då bägge misslyckats förhandla fram en lösning med övriga partier, valet hölls 27 maj 2019

Partiledarna för belgiska Ny-Flamländska Alliansen och Socialistiska partiet väntas be kungen att bli avlösta från sitt uppdrag att bilda regering då bägge misslyckats förhandla fram en lösning med övriga partier, valet hölls 27 maj 2019 submitted by nyhetsbubbla to bubbla [link] [comments]


2020.08.11 15:43 Iceblade02 [Event] A most heinous act of villainy and massacre

As the day wore on, it became apparent that what was thought to be a prelude to a war was not. It was a heinous act of horrible massacre, yet only that. Not even the Stockholm Bloodbath over five hundred years ago, had been as bloody as this. Almost three and a half hours had gone before the all-clear signal - a ninety second long steady tone - was sounded across the country, yet even so, the army remained on high alert.
 
One hundred and thirty-seven members of parliament had been brutally murdered, along with many more in the service staff as well as many wounded. Among the wounded was the Gösta Bagge - the Prime Minister and the grandson of the King, Prince Gustaf Adolf.
The Prince had drawn his service weapon, being the only member of parliament permitted to carry one as a member of the Royal Household, Minister of Defence and Major within the Army. He personally had shot dead three of the attackers, taking a bullet to his shoulder in the process. For his bravery, he would be rewarded the Royal Order of the Seraphim by the King himself in the hospital, and would reach become a national hero in the eyes of the people.
 
The day had not yet come to an end when the gunmen had been tied to the Pan-Aryan league by the Third Branch of the State Police - something that would spark a massive outrage not only from the public, but also the Royal Family. The connection between them and the Pan-German League, an organization sponsored by the German State had been established long ago, and was no secret.
With a majority of the Riksdag out of action as well as the Prime Minister being wounded, and vice killed, the King and the Supreme Commander had taken it upon themselves to restore order. The representatives who had escaped the massacre unscathed - either through sheer luck, or having been somewhere else were all assembled in the courtyard of the royal castle.
Three motions were proposed and passed, right in that courtyard by unanimous assent from the assembled representatives, even those from the Social Democratic Party.
 
As the evening was drawing near, the King himself made a speech to the Swedish People over radio, only the second time that this happened in Swedish History.
(In Swedish)
"Kära Svenskar, jag har just avslutat ett möte med Rikspolischefen och Överbefälhavaren om förmiddagens attack. Först och främst vill jag säga att mina och kungafamiljens tankar går till offren för detta avskyvärda dåd. Det är våra medmänniskor, våra representanter som dödats och bragts om livet."
"Vi tänker också på deras familjer och vänner, vi känner också med de i deras sorg och oro. Vi är alla omskakade om det som har hänt. Det är samtidigt hoppfullt att se den omtanke som människor visar varandra och det visar på den här kraften i vårat samhälle. Alla vi som vill hjälpa är många många fler än de som vill oss ont. Den vetskapen ger mig tröst och tillförsikt."
"Armé, polis, sjukvård och räddningstjänst har gjort ett fantastiskt arbete för att minimera skadeverkningarna. Nu är det viktigt att de får arbeta vidare i lugn, och ro. Sverige är och har länge varit, och skall fortsätta vara ett tryggt och fredligt land."
"Det är även av denna anledning som jag har gett regeringen i uppdrag att utkräva upprättelse från den Tyska staten och deras kumpaner för denna hemska gärning mot det Svenska folket. Denna dag kommer alltid att kännas i våra hjärtan och det minsta vi kan göra är att ge de som omkommit rättvisa."
 
(In English)
"My fellow Swedes, I have just concluded a meeting with the National Police Chief and the Commander-in-Chief about this morning's attack. First of all, I want to say that my and the royal family's thoughts go to the victims of this heinous act. Those killed are not only our fellow people, but also our representatives."
"We also think of their families and friends, we feel for them in their grief and worry. We are all shaken by what has happened. At the same time, it is hopeful to see the care that our people show for each other and it shows this immense force in our society. Those of us who want to help are many, many more than those who want to hurt us. That knowledge gives me comfort and confidence. "
"The army, police, medical and rescue services have done their very best to minimize the harm. Now it is imperative that they be able to continue their work in peace and quiet. Sweden is, has been and will continue to be a safe and peaceful country."
"It is also for this reason that I havetasked the government with demanding redress from the German state and their accomplices for this horrible deed against the Swedish people. This day will be felt forever in our hearts and the least we can do is give those who have perished justice. "
 
With domestic affairs being taken care of, the eyes of the Swedish People turned with sudden hatred towards the Germans across the sea, those who for so long had pretended to be friends of the Swedish People, only to violate one of their most sacred institutions in the most bloody massacre to have ever occurred in the country...
submitted by Iceblade02 to WeltkriegPowers [link] [comments]


2020.08.11 10:32 attfinnasanningen Kristendomens och islams syn på Jesus

Idag är det nästan enhälligt att man tror att islamsk tron och kristendom har samma ursprung eller som man kallar dom de tre Abrahamitiska religionerna Judendom, kristendom och islam. Det är snarare regel än undantag att denna bild förmedlas på våra svenska skolor och i andra sammanhang även av präster och imamer.
Denna bild är något som inte stämmer, bibelns två religioner tror på samma gud medan islam inte tror på samma gud utan är en helt annan religion och har ett annat ursprung. Något man märker när man jämför islams och kristendomens syn på Jesus som faktiskt är totalt annorlunda. Det räcker inte med att säga att man tror på Jesus. Något som egentligen har någon betydelse, utan om jag skapar mig en religion som säger sig tror på Jesus, men kopierar andra hedniska religioner och är med som dagens new age, är denna religion samma som kristendom, har den religion samma gud som i bibeln.
Utan det är något som är speciellt med Jesus och därmed viktig så pass att det är vad hela kristendomen egentligen handlar om. Nämligen att genom Jesus kunna få frälsning inget annat och det finns ingen annan väg enligt bibeln. Kristendomen har en totalt annorlunda syn på vem Jesus var och hans mål. Man kan i bibeln läsa om varför Jesus dog på korset och det var ett blodsoffer som gav oss människor möjligheten till frälsning samt att Jesus var guds son. Så Jesus var inte en vanlig profet som islam påstår utan kom som sitt uppdrag att ge oss frälsning genom den helige anden. Innan så hade man lagen via judendom men med Jesus kom tron genom anden. Tar man bort att Jesus dog på korset så tar du också bort orsaken till att Jesus kom i över huvud taget och då tar man även bort grunden för kristendomen. Så hur kan dessa två religioner var ifrån samma källa och tro på samma gud när islam är så i grunden antikristen som det går att bli.
Att verkligen få svar på detta är att jämföra bibeln och koran och läsa på vad muslimer och kristna verkligen tror och då ta reda på vad som är sant. Inte genom att lyssna och referera från källor som man inte vet dess ursprung eller agenda utan gå till källan bibeln och koranen. För det behövs inte mycket att satan ska kunna lura bort individer ifrån gud, utan 99,9% av texten kan vara sann men en liten förvanskning räcker för att skapa en lögn av sanningen.
Orsaken till att denna myt fortfarande finns och inte blivit neddebatterad och förklarad som falsk är
att många har lite kunskap om vad som står i bibeln och vad den lär ut. Ett misstag som även många kristna gör, vilket jag märkt när man lyssnar på kristna. Man har även dålig kunskap om islam och man ifrågasätter inte.
De två religionerna kristendom och islam tror på Jesus, men de två religionerna har två helt skilda syner på vem Jesus var. Enligt kristendomen var Jesus guds son och grunden för kristen tro. Medan i islam så är Mohammed den största profeten och Jesus näst största.
Vad muslimer anser om Jesus.
”Vi muslimer tror på Jesus och på alla Guds profeter, vilket är ett grundläggande troselement för islam. Således hyser vi stor aktning för Jesus (över honom vara Guds frid) och väntar på hans återkomst. Enligt Koranen korsfästes han inte utan upprestes istället till himlen. Vi anser att Jesus (över honom vare Guds frid) var en av Guds mest framträdande sändebud – men inte Gud Själv eller Guds son. Jesu moder, Maria, var en ärbar och ädel kvinna och Koranen berättar för oss om Jesu mirakulösa jungfrufödsel”
Källa: https://islam.se/jesus
”Islam avvisar att Jesus (över honom vare Guds frid och välsignelser) är Guds son och betonar särskilt att Gud aldrig kan ha en son; en titel som ”Herre” kan endast tillhöra Skaparen.”
Källa: https://islam.se/jesus
Koranen 4:157 och för deras ord: "Vi har dödat Kristus Jesus, Marias son, [som påstod sig vara] Guds sändebud!" Men de dödade honom inte och inte heller korsfäste de honom, fastän det för dem tedde sig så. De som är av annan mening är inte säkra på sin sak; de har ingen [verklig] kunskap om detta utan stöder sig på antaganden. Det är med visshet så att de inte dödade honom.
Bibelns svar är tydlig på denna punkt.
Tron på Jesus och att han dog på korset för vår frälsning är basen för den kristna tron. Jesus gav människan en möjlighet till frälsning det är därför Jesus kom till människan.
Mark 1:1 Här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds Son.
John 20:31 Men dessa har blivit nerskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds Son, och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn.
Denna vers beskriver på ett bra sätt varför Jesus kom.
1 John 4:15 Om någon bekänner att Jesus är Guds Son, förblir Gud i honom och han själv förblir i Gud.
Uppenbarelseboken 22:18 För var och en som hör de profetiska ord som stå i denna bok betygar jag detta: Om någon lägger något till dem, så skall Gud på honom lägga de plågor om vilka är skrivet i denna bok.
Uppenbarelseboken 22:19 Och om någon tager bort något från de ord som stå i denna profetias bok, så skall Gud taga ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, om vilka är skrivet i denna bok.
Vilket betyder att om någon förnekar att Jesus dog på korset och gav mänskligheten befrielsen och förlåtelse av våra synder och vägen till himlen. Så kommer också gud att ta ifrån människan förlåtelsen och slippa hamna i helvetet. Koranen gör många förvridningar av vad som stod i bibeln.
Men Kristendomens hela grund ligger i att Jesus kom till jorden för att frälsa och befria mänskligheten från det hedniska slaveriet. Det var därför som Jesus dog på korset som ett blodsoffer som så ofta står i bibeln att sådant behövs för att få något tillbaka. Att då påstå att dessa två religioner har samma ursprung håller inte för en ingående granskning.
När man läser hur muslimer tolkar vem Jesus var så anser man Kristendomen har fel, men samtidigt påstår man att islam och kristendomen hör ihop, samtidigt som man tydligt förnekar och förkastar det som står i bibeln. Det finns mellan islam och Kristendom likheter men det viktigaste som kristendomen lär ut, förnekar muslimerna.
En av orsakerna till att folk tror på att dessa tre religioner har samma ursprung utan att veta sanningen är att man hela tiden får höra att judendom, kristendom och islam har samma ursprung - Abraham. Många gånger av personer som bara säger och skriver vad andra tror. Men även individer som medvetet ljuger och bedrar folk för att sprida sin agenda och tro att alla religioner är lika. Vi kristna ska aldrig följa andra religioner utan hålla oss till kristendom utan att ändra eller importera andra läror för att de känns rätt. Men om de skiljer sig emot vad som står i bibeln så ska vi hålla oss borta ifrån det. En av dessa som vi ska undvika är islam.
Det kan tilläggas att finns en antikristlig doktrin som man kan läsa om i den gnostiska ”kyrkan” som även den avisar att Jesus dog på korset. Denna gnostiska kyrka har mer likheter med Sufism som är islamsk mystism.
Vi som är kristna måste ifrågasätta det som ofta sägs om kristendom och andra religioner. Det finns en agenda som vi ska motverka och det är att man ska slå ihop alla religioner till en. En religion som är samma som den hedniska som fanns i Sverige innan kristendom kom.
Gå inte på denna världs alla lögner utan sök sanningen genom att läsa källorna och inte lyssna på påståenden. För att man är många så har man inte rätt!
submitted by attfinnasanningen to u/attfinnasanningen [link] [comments]


2020.08.05 22:54 pure_x01 En liten tanke angående cannabis

Du har blivit utvald som Hälsominister för ett land i samma klass som ett nordiskt land i termer av ekonomi/hälsa osv. Ditt första uppdrag är att utreda om legalisering av cannabis är bra eller dåligt. Du vill skapa dig en bred bild för att kunna göra det val som verkligen är bäst för befolkningen ur ett hälsoperspektiv men också ur ett ekonomiskt perspektiv samt även sett ur ett perspektiv angående kriminalitet osv.
Du bjuder in representanter från Californien samt Canada som legaliserat kannabis. Från den motsidan bjuder du in en representant från Sverige.
Då är frågan: Om ditt anseende och jobb hänger på att du fattar ett rätt och långsiktigt rätt beslut vem tror du av dina representanter du bjudit in sitter på rätt information och mest fakta om ämnet för att du ska kunna ta rätt beslut. Vem skulle du lita på mest och varför?
Obs: detta är inte en politisk diskussion eller debatt. Det handlar mer om förtroende. Representanterna i exemplet kan ha vilken politisk tillhörighet som helst.
submitted by pure_x01 to sweden [link] [comments]


2020.08.05 17:24 TrentBanks Fråga om eventuell ekonomisk ersättning vid sjukskrivning i den situationen som jag befinner mig i

Hej! Long story short.
Efter en tid av psykisk ohälsa hade jag igår för första gången ett möte med en psykolog. Efter samtal, frågeformulär och självskattnings-blanketter av något slag så ansågs det att mina depressiva problem var såpass svåra att jag dels rekommenderas att börja äta en antidepressiv medicin och även att jag skulle sjukskriva mig.
Vid det här laget höll tiden för mötet på att ta slut och jag kände att jag hade hundra frågor att ställa men hann inte. Nu är det mycket som är förvirrande och den frågan jag vill ställa här (eftersom jag inte lyckats googla mig till ett riktigt svar) är:
Kan jag verkligen sjukskriva mig?
Jag har för tillfället ett yrke/uppdrag där jag tjänar ganska lite och som jag fram tills nu kombinerat med distans-studier och därmed lyckats få ekonomin att gå runt med hjälp av CSN. Nu inför hösten har jag inte lyckats komma in på den utbildning jag vill och söker därför också extrajobb för att kunna överleva. Hur fungerar det ekonomiskt i mitt läge? Jag är ju inte helt arbetslös men har inte i dagsläget en inkomst som jag kan leva på utan att använda sparpengar för att betala räkningarna.
Jag tar gärna emot era tips eller råd om det är någon som har kunskap i det här och jag förstår att det säkert finns något bättre sätt att finna svaret på de här frågorna så tala gärna om för mig vart jag då vänder mig. Försäkringskassan? Vårdcentralen?
Tack på förhand!
submitted by TrentBanks to sweden [link] [comments]


2020.07.22 13:48 Zenfuck66 Försöka värma en bestway utomhuspool i Sverige

Omöjligt uppdrag. Regnar tit som tät som fuckar Klor och PH värden. Hade fått till det ganska bra sen regnade det i tre dagar...
Har solfångare, men det är moln hela tiden, knappt nån sol, köpte soltäcke, samma problem där, köpte en värmepump men 16A uttag är svårt att hitta i mitt nybyggda hus eftersom allt ska vara så jävla energisnålt. Lägger in sladden och proppen går. Blir trött på skiten.
Vet att det förmodligen är enklare med riktig nergrävd pool som är välisolerad men har inte 150-250k. Oavsett så är det för regnigt ändå, fml
/rant
submitted by Zenfuck66 to swedishproblems [link] [comments]


2020.07.13 14:29 XenonDown Tjäna pengar online 2020, Uppdaterad!

Det finns många sätt att tjäna pengar online och fler kommer säkert under 2020.
Ett grundläggande krav man ska ställa, tycker jag, är att det är gratis.
Då frekvensen av uppdrag varierar är det bra att vara ha många inkomstkällor.

BULK (Kosttillskott, protein, livsmedel mm)
De pengar jag tjänar in på Paypal, spenderar jag på Bulk (jag köper protein, livsmedel och kosttillskott).
De har också ett mycket förmånligt bonussystem, för varje medlem som du värvar får du 150 kr och du får ytterligare 150 kr för var tredje medlem. Gå med (du får också 35% rabatt på ditt första köp)!:
https://referme.to/fredrikl-1

REDBUBBLE Skämt t-shirts och annat
https://www.reddit.com/JobbaOnlineSverige/comments/int2bn/sk%C3%A4mt_tshirts_fr%C3%A5n_sverige_p%C3%A5_redbubble/?utm_source=share&utm_medium=ios_app&utm_name=iossmf
STEPLER:
Stepler är en svensk mobil app.
Med Stepler kan du tjäna ihop pengar i form av presentkort med din mobil. Du gör det genom att gå.
1000 steg ger 1 poäng. Jag har efter 20 dagar 327 poäng. På ung 40 dagar kommer jag upp i presentkort värt 250 dagar, helt ok. Bra sätt att motivera sig till att var aktiv och hälsosam!
Länk: https://steplerapp.page.link/Bf3fNMWianxtkR5z5

SPARTOO spartoo.se skicka ett mail till [[email protected]](mailto:[email protected]) så får en inbjudan och 90 kr i bonus (jag också). Det går att betala med Paypal.CASHBACK.
Ett lätt sätt att spara och tjäna pengar på. Om du ändå ska köpa produkter är det lika bra att få dem till bästa pris!
Jag har sedan Augusti sparat/tjänat 1200 kr.
De cashbacksidor jag använder, det är gratis att gå med och registreringen går på 10 sekunder:
Reward Network 9 nivåer av bonus om du rekryterar andra
Buyersclub Gratis produkter och upp till 100% rabatt, 100 kr om du värvar andra.
Refunder 50 kr i bonus efter köp på minst 100 kr
MyBonus
Cashbackshopping 50 kr bonus på första köpet
Bonusway 50 kr i bonus efter första köpet!
Vad är cashback?
Cashback innebär att du får pengar tillbaka när du t ex handlar resor eller produkter
Online.
Hur mycket kan man få i cashback?
Det varierar mellan 1 - 20 % ungefär.
Hur registrerar man sig?
De cashbacksidor jag rekommenderar är gratis att gå med i och du registrerar dig enkelt med mailadress.
Olika sätt att tjäna pengar på cashback
Du kan tjäna pengar på tre olika sätt:
1.Bonus på köp
 1. Ta del av extraerbjudanden
 2. Värva andra
Hur sker utbetalningen?
Reward Network: Bank
Refunder: Bank, Paypal
MyBonus: Bank
Cashbackshopping: Bank, Paypal
Bonusway: Bank, Paypal
Behöver jag betala skatt?
Nej, cashback klassas som rabatt/återbäring och inte inkomst
Läs mer här.
SPEL:
https://www.reddit.com/JobbaOnlineSverige/comments/f3qvrq/tj%C3%A4na_pengar_p%C3%A5_gaming_bubble_shooter_tournament/

Enkäter och paneler.
Ett mycket enkelt sätt att tjäna pengar online är att besvara betalda enkäter.
De brukar vara mellan 2-25 minuter och ge mellan 5-30 kr.
De som funkar bäst för mig är:
OnlinePanel
MOBROG
MARKETAGENT
EBUNO
YSENSE
YOUGOV
PRIZEREBEL
SWAGBUCKS
M3PANEL
Gamermine
GG2U (gaming och video också)
OpinionApp med cint paneler (Länk till 43 cint paneler)
Läs mer här

Test av hemsidor,appar, produkter och program
Ett annat sätt att tjäna pengar är att testa hemsidor,appar,produkter och program online, antingen genom en videointervju eller genom att ge feedback muntligt eller skriftligt.
Man behöver inte leta data buggar hos alla företag.
Några av de jag använder är:
PingPong
Testbirds
BetaTesting
UserFeel
TestingTime
Intuit
Läs mer här

Test av produkter
Hur du får betalt varierar, det kan var pengar,presentkort, produkten du testade.
Betabound (Ref kod Moving cat, säg hej från mig!)
Toluna Både enkäter och hemskickade produkter.
Trybe
Smartson De har mycket erbjudanden
Ipsos testpanel
Swedsafe Test av öronproppar
bravardag
Funka
AM Kommunikation AB
Nike Skor och kläder
Testingtime
Jag kommer att lägga till fler efter hand.
Vad använder du dig av?
Alla de jag har listat betalar ut i Paypal, här är några sätt att spendera pengar på Paypal-kontot:
Kaffe
Olivolja
Kläder
Choklad
submitted by XenonDown to JobbaOnlineSverige [link] [comments]


2020.07.09 22:08 theoddleftist Högern, hela Sveriges stora skämt

Efter valet fick Sverige en regering till slut. Regeringen Ullsten, som tillträdde den 2 juli, och föll ihop den 7 juli. Först hoppade KD av regeringen efter interna bråk, bråket ska ha handlat om att KD tyckte att KS skulle få vice-statsminister posten, eftersom KS var näst största parti i regeringen då M slagits ihop med FP. KD tyckte att FP bemötte dem på ett diskriminerande och nedvärderande beteende, eftersom KD var ett i FPs ögon ett ”litet och obetydligt parti”. Det här fick KD att lämna regeringen. Några timmar efteråt presenterade KS att de också lämnade regeringen, och att förtroendet för Ullsten var förbrukat.
Strax efter det meddelade Grodan Grodansson, då vice-statsminister och finansminister, fd partiledare för M, att hans förtroende för regeringen och Ullsten var förbrukat och att han lämnade sina uppdrag i regeringen, och lämnade partiet. Det resulterade i Iksdagens första politiska vilde, och betydde att FP tappade ett av sina mandat.
Senare mot kvällen konstaterade statsminister Ullsten att hela regeringen avgår och att han kommer leda en övergångsregering tills en ny regering är på plats. Strax därefter drabbades Ullsten, bara 23 år gammal av en hjärtattack, men som tur var så klarade han sig, och är nu utskriven från sjukhuset.
Samtidigt meddelade Gustav Karlsberg att han lämnar KS, anledningen sades vara att han inte kände sig hemma i partiet, och blev ännu en politisk vilde. Senare bildade Gustav dock det nya partiet NP, Nationella Partiet, ett national-konservativt parti.
Under onsdagen meddelade Svea Lejon, då Civilminister och Handels- och Arbetsmarknadsminister att han lämnar FP, avgår från regeringen och blir en politisk vilde i Iksdagen.
Idag meddelade Eric Carlsson, fd ledamot för FP, att han lämmar partiet och blir politisk vilde.
Samtidigt lanserades två nya vänsterpartier, F!, som delvis startades av fd Statsminister Milan Gekoks, vilket gör att F! har ett mandat i Iksdagen. MP lanserades också, men står den här mandatperioden utanför Iksdagens väggar.
Det gör att mandatfördelningen ser ut såhär
APND: 1 VPK: 2 SAP: 5 F!: 1 FP: 4 KD: 1 KS: 1 NP: 1 Vildar: 3
Om vi ska försöka bilda regering måste den innehålla antingen FP eller SAP, eller ha samlat alla andra partier och vildar, vilket ser osannolikt ut. Några troliga alternativ är:
SAP, med stöd av VPK, APND, F! och en vilde eller ett högerparti i kammaren. Den här är nog den mest sannolika regeringen, men är fortfarande osannolik, alla politiska vildar är höger, de och högerpartierna kommer nog inte vara så sugna på en vänsterregering, men kanske blir FP den större fienden i kammaren.
En högerregering ledd av FP är uteslutet, i alla fall så länge Ola är partiledare, det har högerpartierna varit tydliga med. En högerregering utan FP men med stöd i kammaren av FP är ännu mer osannolikt, FP är det största högerpartiet, varför ska de då inte sitta i en högerregering.
Med det sagt kommer det ta tid, och kompromisser att bilda regering. Ingen bet hur det här kommer sluta.
Analys
Så fick vi alla vänstermänniskor rätt till slut, regeringen sprack, snabbt, och med väldigt mycket drama. Den höll i, ja, fem dagar.
Innerst inne vet vi nog alla att det här skulle ske. Valresultatet gav en högermajoritet, i mandat, men högern var redan innan valet tydligt splittrade. Trots detta valde högern att bilda en regering, och i ca tre dagar var den stabil, sen gick M ihop med FP och det var där allt började. Två dagar senare har hela regeringen avgått.
FP, nu bestående av fd KD, DG, L och M, de partier som förut var Samverkanspartierna, och som splittrades efter kort tid, är nu ett enda parti. FP är och har alltid varit, en tickande bomb, förr eller senare skulle den exploderat, och nu hände det.
Det faktum att M gick ihop med FP var både oväntat, och väntat. Moderaterna har länga kämpat med dalande opinionssiffror, och till sist orkade inte ledningen mer. Man måste ändå imponeras, ett tag var de Sveriges näst största parti, något ingen hade trott. Var det då rätt beslut att gå ihop med FP? Nej, skillnaderna var för stora, och det dröjde inte länga innan de interna konflikterna ledde till att FP tappade tre av sju mandat.
Att bilda regering kommer inte att bli lätt, om det ens kommer vara möjligt. Partier kommer få göra kompromisser och uppoffringar, och behöva samarbeta över blockgränserna.
Jag kommer att följa regeringsbildningen, och med mina källor inifrån kommer jag att kunna presentera nyheter och analyser om regeringsbildningen.
Hoppas att du fortsätter läsa Arbetaren!
Lazze Ohlyzz, chefredaktör
submitted by theoddleftist to Arbetaren [link] [comments]


2020.07.09 10:33 inmebed Vi är en grupp tonåringar som jobbar för Stockholms stad och har gjort en kort enkät om konsumtion & privatekonomi. Skulle uppskatta om ni kunde ta en stund att hjälpa oss!

Här är den!
Vi har fått i arbete att gå in i djupet på problemet med att många unga hamnar i skuld. Vi har gjort denna enkät för att vi ska få en bättre förståelse för ungdomar och unga vuxnas upplevelser inom områden som kredit & skulder. Tack i förhand!
Mvh Playfessional grupp 4 på uppdrag av Stockholms Stad
submitted by inmebed to sweden [link] [comments]


2020.07.07 11:55 dackeankan Pressmeddelande från APND: Dacke Anka i olycka

Hej alla, vår partiledare Dacke Anka hamnade idag i en mindre olycka i samband med gång till tågstation för att närvara vid en manifestation för att hedra de som slagits mot fascismen. Han blev påkörd av en bil och ligger nu på akuten. Tillståndet är stabilt och Dacke verkar kunna återuppta sina uppdrag imorgon eller i övermorgon.
submitted by dackeankan to ModellMedia [link] [comments]


2020.07.04 17:06 Kire031 Presskonferens om ny partistyrelse och partiprogram

Partiordförande Karl Götefors tillsammans med Östen Undén går upp på podiet och vänder sig mot journalisterna. Karl Götefors tar till orda.
”Hallå och välkomna till denna presskonferens. Det är en ny tid i svensk politik, för första gången på lång tid har vi en borgerlig regering, även om majoriteten av folket vill ha en socialistisk. Vi har även under de senaste veckorna sett uppkommandet av flera nya partier i och omvälvande partiförändringar, bara här om månaden förenades De Gröna, Liberalerna och Kristdemokraterna till att bilda ett nytt parti - Folkpartiet, sedan dess har fler nya partier grundats och försvunnit.
Efter valresultatet och vår förra partiledares avgång har vi under kongressen beslutat om både en ny partiledning och ett förnyat partiprogram med stark socialistisk koppling och vision. Även förhandlingar om nya djupare samarbeten mellan våra socialistiska systerpartier både inom och utanför Iksdagen och runt om i Europa har påbörjats.
Min första offentliga handling som partiordförande för det Socialdemokratisk Arbetarepartiet och som ledare för oppositionen kommer att vara att ske redan veckan i samarbete med alla de socialistiska oppositionspartierna. Jag kan lova att denna borgerliga regering inte kommer att få en lugn stund från oss i oppositionen, folkets kamp mot denna fåtalets-regering kommer att vara fram tills den dagen en socialist återigen sitter i Rosenbad.
Jag ska inte kvardröja allt för länge, det finns betydligt fler i vårt älskade parti som förtjänar rampljuset mer än mig och som jag aldrig skulle tro mig klara detta speciella och högst hjärtevärmande uppdrag utan. Jag ska låta Östen som medlem i vår nya VU-förbund och författare av stor del av det nya partiprogrammet ta er igenom en del av de nya förändringarna.”
Kamerorna blixtar medan Östen harklar innan han börjar.
"Hejsan allesammans, mitt namn är Östen Undén och sitter i Socialdemokraternas partistyrelse efter senaste kongressen, och även som Iksdagsledamot som representant för Västra Götaland. Men nog talat om mig. Jag har nämligen fått äran att i korthet presentera och sammanfatta det nya partiprogram som vi antog på våran kongress, och den nya politiska inriktning som detta program medför. I detta vårt nya nya socialdemokratiska partiprogram antar vi på riktigt ett ställningstagande mot de samhälleliga problem som hotar vårt land, vår värld och vår demokrati. Vi har kommit till insikten att det främsta hotet mot demokrati och välstånd är det globala, oreglerade kapitalistiska systemet och dessa konsekvenser på människa, natur och gemenskap. Genom denna insikt har vi fastslagit tre saker; det Socialdemokratiska Arbetarpartiet är socialister. Vi är demokrater. Och vi är reformister. Det är vägen framåt för Sverige. Men allt är inte nytt; vi har format och utvecklat vår politik på grundval av tidigare program, som i stora delar är detsamma, men anpassade efter en ny tid och ett nytt politiskt landskap. Vi socialdemokrater tror på förändring. Förändring både av samhället i dess grund, men även en kontinuerlig förändring av vårt eget parti. Men vi tror även på kontinuitet; en trygg grund att stå på, både för vårt land och vårt parti. Detta program är detta, förändring och kontinuitet. På den grund som socialdemokrater före oss byggt, och med den övertygelsen att det är socialdemokratin som är den kraft som ständigt bryter ny mark vad gäller demokrati och solidaritet, har denna nya politiska inriktning, detta nya partiprogram, antagits.”
Journalisterna börjar höja sina händer för frågor.
“Skulle Socialdemokraterna avskaffa privat ägande av produktionsmedlen i och med er mer radikala hållning mot kapitalism?” frågar en kvinna längst fram.
Karl Götefors tar till orda. “Vi i Socialdemokraterna är för en demokratisering och socialisering av arbetsplatserna och produktionsmedlen, hur dessa ska genomföras kan se ut på lite olika sätt, bland annat med ökade insatser för arbetarkooperativ och utökande av Medbestämmandelagen (MED).”
Journalisterna skriver på sina datorer och nästa hand dyker upp, denna gång tillhörande en välklädd man. “Är ni öppna för mer samarbete över blockgränserna,och hur klingar det med er ökande radikalisering?” “Vi ser helst ett fördjupat samarbete med våra socialistiska syskonpartier men vi har inga problem för eventuella förhandlingar och samarbeten med delar av högern, dock kommer vi aldrig att möjliggöra högerns försämring av vårt land.”
“Socialdemokraterna toppade runt 38 procent för några månader sedan, hur tänker ni vinna tillbaks det förtroende ni har förlorat?” “Jag skulle inte se det som förlorat förtroende utan mer som en temporär miss hos oss och vi kommer självklart att nu efter valet gå igenom och se vad det var som funkade och vad som inte funkade, vi kämpade hårt inför valet men kunde säkert ha gjort mer men jag lovar att vårt mål är att inom 3 månader nå 40%.”
Alla journalisterna skriver snabbt på sina datorer och papper medan kamerorna blixtar.
“Vilka stora konkreta ändringar i Socialdemokraternas politik har skett under kongressen?” “Det har mest varit förändringar i formuleringen av partiprogrammet men även tillägg av vissa punkter, den stora förändringen är brödtexten till vårt partiprogram och detta kommer att publiceras i veckan.”
“Hur vill ni samarbeta med övriga vänsterpartier?” “Vi i Socialdemokraterna vill se ett fördjupat samarbete med våra socialistiska syskonpartier, både inom och utanför Iksdagen och runt om i Europa, vi kommer att vara en drivkraft för den internationella socialismen och stödja våra socialistiska kamrater runt om i världen.”
Fler händer höjs men tiden är ute och Karl Götefors och Östen Undén tackar för sig och lämnar lokalen medan kamerorna fortsätter att blixtra.
submitted by Kire031 to ModellMedia [link] [comments]


2020.06.30 20:48 mincoder Feministiskt initiativ lanseras

Milaw går tillsammans med Carl Bildt in i pressrummet och Milaw inleder:
Hej allesammans och välkommna till denna presskonferens. Sveriges politiska samtal har alldeles för länge dominerats av meningslösa debatter, landsbygdsimperialism och konservatism. Sverige som land behöver ha ett rejält skifte i samtalet. Den feministiska föreningen har gjort det den kan för att åstakomma detta skifte. Men vill man på riktigt byta samtalsämne måste man konkurrera ut de tysta partierna i vallokalen. Därför har jag och Carl Bildt ställt upp på att värvas som partiledare för det nybildade partiet Feministiskt Initiativ. Sverige behöver en ny rosa inriktning. Och vi kommer säkerställa detta. Jag förstår att flera undrar hur jag bytte från Socialdemokraterna till feministiskt initiativ. Och svaret ligger i att jag sedan juni valet tänkt om min politik och sett på det politiska landskapet med nya ögon. Och kommit fram till att mina sympatier inte längre ligger med S. Så enkelt är det.
Carl Bildt instämmer och fortsätter med:
Den feministiska föreningen som lanserades tidigare har nu tagit ett nödvändigt kliv in i politikens centrum. Detta är inte bara bra utan ytterst nödvändigt för att Sveriges stadsbor och folk ska kunna återfå förtroendet till det etablissemang som den konservativa högern urholkar. Den moderna stadsbon är feminist och dessa saknar en riktig representation i Iksdagen, vi kommer bli deras röst. Vi är ett inkluderande och öppet alternativ till Högern och kommer i vått och torrt att arbeta för ett bättre klimat, en bättre ton i samhället och en mer human politik överlag. Den tillträdande regeringen verkar ha glömt HBTQ-politiken och mycket annat viktigt, den är sedan dag ett impotent och oförmögen att fullfölja sitt uppdrag. Vi kommer att ta ledningen och måla Sverige rosa!
De avslutar pressträffen med att visa upp partiprogrammet.
Till sist inleds en kort frågestund.
submitted by mincoder to ModellMedia [link] [comments]


2020.06.29 08:55 nyhetsbubbla Mississippis kongress beslutar sydstatsflaggan ska tas bort ur delstatsflaggan, kommission får i uppdrag att presentera ny flagga för invånarna att ta ställning till i samband med valet 3 november, nya flaggan får ej ha symbol för konfederationen, och måste bära formuleringen "In God

Mississippis kongress beslutar sydstatsflaggan ska tas bort ur delstatsflaggan, kommission får i uppdrag att presentera ny flagga för invånarna att ta ställning till i samband med valet 3 november, nya flaggan får ej ha symbol för konfederationen, och måste bära formuleringen submitted by nyhetsbubbla to bubbla [link] [comments]


2020.06.24 20:45 PandaBurre Rollspels noob

Hej jag tänkte höra om vad ni tycker är bäst för nybörjare. Drakar och demoner eller dungeons and dragons. Jag har en vängrupp där ingen har spelat innan och jag mest troligfn kommer vara dm. Jag vill kunna skapa eget men även följa gärdiggjorda uppdrag. Vilket tror ni är bäst?
submitted by PandaBurre to rollspel [link] [comments]


Minecraft: Survival E10 Uppdrags rummet Uppdrags-julspecial 2015: 4:e advent – Ert uppdrag & hur jag firar jul Uppdrags-julspecial 2015: 2:a advent – Bygger pepparkakshus Vi lyfter ditt namn Team med uppdrags jubileumsskiva Namnet Jesus - Team Med Uppdrag Uppdrag Granskning - Utvandrarna - YouTube www.youtube.com

Uppdragsavtal mall Gratis mall för avtal om samarbete ...

 1. Minecraft: Survival E10 Uppdrags rummet
 2. Uppdrags-julspecial 2015: 4:e advent – Ert uppdrag & hur jag firar jul
 3. Uppdrags-julspecial 2015: 2:a advent – Bygger pepparkakshus
 4. Vi lyfter ditt namn Team med uppdrags jubileumsskiva
 5. Namnet Jesus - Team Med Uppdrag
 6. Uppdrag Granskning - Utvandrarna - YouTube
 7. www.youtube.com

I det sista avsnittet utav årets julspecial är det dags för er att göra ett uppdrag. Jag passar även på att göra uppdraget själv och berättar om hur jag firar jul, både med mamma och ... I 30 år har Team med Uppdrag verkat för att göra Guds namn känt i Sverige detta firas med en Jubileumsskiva innehållandes nyinspelningar av några av våra mest kända lovsånger blandat med ... Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. Om ni gillade videon, glöm inte att ge den en tumme upp och prenumerera! Skaffa grymma spel för halva priset: https://www.g2a.com/r/teryoshd Personer med i v... Uppdrags-julspecial 2015: 2:a advent – Bygger pepparkakshus Simonsigge. ... Tack för att du tittade! LÄNKAR Vi får följa Janne Josefsson som ger Svenska föreningen KUK! Från live-inspelningen av Team Med Uppdrags jubileumsplatta. www.davidmedia.se Release sker i mitten av juni, 2012.